Đề bài: Em hãy viết một bức thư gửi người bạn ở xa Bài làm Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2017 Diễm My thân mến! Từ khi cậu cùng gia đình chuyển sang Canada sinh