Đề bài: Phân tích nhân vật ông Hai trong truyện ngắn “Làng” của Kim Lân Bài làm Nhà văn Kim Lân là một nhà văn gắn bó với những người nông dân Việt Nam. Trong tác phẩm