Đề bài: Suy nghĩ về đoạn trích “Nỗi oan hại chồng trong Quan âm Thị Kính” Bài làm Trong những tác phẩm chèo cổ, thì vở “Quan âm Thị Kính” có sức sống khá lớn trong lòng