Đề bài: Nghị luận xã hội về “Biến đổi khí hậu” Bài làm Cuộc sống của con người ngày càng phát triển và hiện đại. Cùng với sự phát triển về khoa học kỹ thuật, công nghiệp