Đề bài: Cảm nhận về tác phẩm “Chiếc lá cuối cùng” của O. Hen-ri Bài làm O-hen-ri là nhà văn sinh ra ở đất nước Mỹ xa xôi. Ông có lối viết vô cùng nhẹ nhàng,