Đề bài: Cảm nghĩ về truyện ngụ ngôn “Treo biển” Trong kho tàng văn học dân gian nước ta có rất nhiều tác phẩm truyện cười, truyện ngụ ngôn hay có ý nghĩa bài học sâu sắc.