Đề bài: Nghị luận xã hội về hiện tượng “Nữ sinh ăn mặc sexy” Bài làm Thời xa xưa khi nền kinh tế còn khó khăn, đất nước chiến tranh chống giặc ngoại xâm liên miên. Con