Đề bài: Nghị luận xã hội về “Kỉ luật học đường” Bài làm Gia đình được xem là một tế bào của xã hội, nhà trường chính là một xã hội được thu nhỏ lại trong đó