Đề bài: Phân tích bài ca dao sau “Bắc thang lên tận cung mây, Hỏi sao Cuội phải ấp cây cả đời “ Bài làm Hình ảnh chú Cuội ngồi ôm gốc đa, chăn trâu đã trở