Đề bài: Phân tích nhân vật Tràng trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân Bài làm Tác giả Kim Lân là một nhà văn tiêu biểu cho nền văn học hiện đại của Việt Nam. Những