Đề bài: Phân tích nhân vật Đào trong truyện ngắn Mùa Lạc của Nguyễn Khải Bài làm Nguyễn Khải là một nhà văn tiêu biểu của nền văn học hiện đại trong cách mạng kháng chiến chống