Đề bài: Phân tích nhân vật Hoàng trong truyện ngắn Đôi mắt của Nam Cao Bài làm Nam Cao là một nhà văn nổi tiếng của nền văn học Việt Nam ông có nhiều tác phẩm nổi