Đề bài: Nghị luận văn học về hành động trả thù của Tấm Bài làm Truyện cổ tích Tấm Cám là câu chuyện mà ai cũng biết. Nó đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong