Đề bài: Nghị luận về câu tục ngữ” Đói cho sạch, rách cho thơm” Bài làm Trong kho tàng ca dao, tục ngữ, dân ca của nước ta có rất nhiều những câu nói hay thể hiện