Đề bài: Phân tích đoạn trích “Trong lòng mẹ” của Nguyên Hồng Bài làm “Những ngày thơ ấu” của Nguyên Hồng là tác phẩm hay để lại trong lòng người đọc nhiều nước mắt, nhiều cảm xúc