Đề bài: Phân tích hình ảnh người đàn bà trong “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu Bài làm Nguyễn Minh Châu là một nhà văn nổi tiếng, tiêu biểu với phong cách viết nhiều ẩn