Đề bài: Tóm tắt truyện “Người con gái Nam Xương” Bài làm Truyện ngắn “Người con gái Nam Xương” của tác giả Nguyễn Dữ ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn của người con gái trong chế độ