Đề bài: Phân tích bài ca dao “Hòn đá đóng rong vì dòng nước chảy, Hòn đá bạc đầu vì bởi sương sa” Bài làm Trong kho tàng văn học dân gian của nước ta hình ảnh