Chứng minh Nguyễn Tuân là một nghệ sĩ bậc thầy. Có thể khẳng địng rằng một nhà văn giỏi cũng chính là một nghệ sĩ tài hoa, và trong nền văn học Việt Nam thế kỉ XX,