Đề bài: Em hãy kể về kỉ niệm ngày đầu tiên đi học  Bài làm Có những kỷ niệm mà dù nó đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng mỗi lần nhớ lại trong lòng tôi lại