Đề bài: Nghị luận xã hội về mục đích học tập Bài làm Bể học là mênh mông vô tận, nguồn tri thức tựa như biển cả, khiến con người chúng ta luôn phải nỗ lực đào