Đề bài: Hướng dẫn phân tích tác phẩm “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải Bài làm + Mở bài: – Giới thiệu tác giả, tác phẩm: Tác giả Thanh Hải là một nhà thơ tiêu biểu