Đề bài: Suy nghĩ về nhân vật chị Dậu trong đoạn “Tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố Bài làm Ngô Tất Tố là nhà văn tiêu biểu của nền văn học hiện thực những năm