Đề bài: Cảm nhận về mùa hè cuối cùng của tà áo trắng Bài làm Mùa hè là mùa gắn liền với tuổi học sinh, với mái trường thân yêu. Bởi mùa hè thường gợi cho tuổi