Đề bài: Nghị luận xã hội về “Lòng nhân ái” Bài làm Truyền thông tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo của nhân dân ta đã là truyền thống có từ ngàn năm trước. Những câu