Đề bài: Nghị luận xã hội về “Lòng kiên trì” Bài làm Trong cuộc sống của con người muốn thành công phải trải qua rất nhiều sự nỗ lực, phải cố gắng tích lũy kinh nghiệm, kiến