Đề bài: Nghị luận xã hội về lòng biết ơn Bài làm “Uống nước nhớ nguồn” là truyền thống nhiều đời nay của cha ông ta đã truyền lại cho con cháu mai sau phải luôn ghi