Đề bài: Nghị luận xã hội về “Lòng khoan dung” Bài làm Trong cuộc sống con người ai cũng có những lúc mắc phải những sai lầm, khiến cho mình bị tổn thương, thiệt thòi trong những