Đề bài: Nghị luận về “Sành điệu” Bài làm Đất nước ta ngày càng phát triển, nền kinh tế ngày càng khá giả nên nếu như trước đây con người chỉ mong muốn “ăn no mặc ấm”