Đề bài: Phân Tích truyện ngắn Thuốc của Lỗ Tấn Bài làm Lỗ Tấn là một nhà văn nổi tiếng Trung Quốc, ông đã để lại nhiều tác phẩm hay cho nhân loại.Trong mỗi tác phẩm của