Đề bài: Phân tích tâm trạng nhân vật Thúy Kiều đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích” Bài làm Truyện Kiều của Nguyễn Du là một tác phẩm để lại nhiều tiếng vang trong nền thi ca