Đề bài: Nghị luận xã hội về “Lòng khiêm tốn” Bài làm Bác Hồ kính yêu của chúng ta có câu “Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, một phút tự kiêu cũng bằng thừa” để khẳng