Đề bài: Phân tích “Nỗi sầu oán của người cung nữ” trích “Cung oán ngâm” của Nguyễn Gia Thiều Bài làm Thời phong kiến có tục tuyển cung nữ cho vua chúa trong cung. Tục lệ này