Đề bài: Giải thích câu ca dao “Cầm vàng mà lội qua sông. Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng” Bài làm Trong cuộc sống con người nhiều khi chúng ta sẽ gặp thất bại, có