Trong lớp có bạn cho rằng: Không nên kết bạn với những người học yếu. Anh (chị) hãy viết một bài văn bác bỏ quan niệm đó. “Chọn bạn mà chơi” đó là một câu châm ngôn