Đề bài: Em hãy kể về giấc mơ gặp lại người thân đã cách xa rất lâu  Bài làm Giấc mơ là những gì bạn mong ước, nhớ nhung rồi đêm nằm mộng thành sự thật. Có