Đề bài: Nghị luận xã hội về “Thực trạng Internet” Bài làm Trong thời kỳ công nghệ hóa hiện đại hóa, nền công nghệ thông tin bùng nổ đã đưa con người ta lên một bước tiến