Đề bài: Phân tích truyện ngắn “Mùa lạc” của Nguyễn Khải Bài làm Tác giả Nguyễn Khải là một nhà văn tiêu biểu của nền văn học Việt Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Ông để