Đề bài: Phân tích truyện cười “Nhưng nó phải bằng hai mày” Bài làm Trong kho truyện cổ dân gian nước ta, kho tàng truyện cười, châm biếm mỉa mai những thói hư tật xấu luôn để