Đề bài: Nghị luận câu nói “Học ăn, học nói, học gói, học mở” Bài làm Lời nói chính là ngôn ngữ phương tiện trao đổi để con người giao lưu, hiểu được tâm tư tình cảm