Đề bài: Viết một đoạn văn miêu tả về tổ của em  Bài làm Lớp em có 35 bạn tất cả. Cả lớp được cô chủ nhiệm chia thành 5 tổ. Mỗi tổ có bảy bạn tất