Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao “Gió đưa cành trúc la đà, Tiếng chuông trấn Vũ canh gà Thọ Xương” Bài làm Ca dao tục ngữ nằm trong kho tàng dân gian Việt