Phân tích hình tượng người nghĩa sĩ nông dân trong bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”. Tác phẩm đặc sắc “Văn tế nghĩa sĩ cần Giuộc” được xem là đỉnh cao sáng tác của nhà thơ