Đề bài: Phân tích hình ảnh nồi cháo cám trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân Bài làm Kim Lân là một nhà văn tiêu biểu cho nền văn học thời kỳ trước kỳ cách mạng