Đề bài: Bình luận ý kiến Mị Châu là một người vợ hiền, việc nàng một lòng làm theo lời chồng là không có tội Bài làm Truyện truyền thuyết “Chiếc nỏ thần” kể về vị vua