Đề bài: Viết một bài văn khi đất trời chuyển sang thu Bài làm Thời tiết mấy ngày nay đã dịu nhẹ hẳn, không còn cái không khí, ngột ngạt oi bức, không còn những trận nắng