Đề bài: Ý kiến về lời khuyên “Đừng sống theo điều ta mong muốn. Hãy sống theo điều ta có thể” Bài làm Trong cuộc sống của chúng ta vẫn tồn tại nhiều ước mơ, hoài bão,