Đề bài: Giải thích câu tục ngữ “Tiên học lễ, hậu học văn” Bài làm Từ ngày xa xưa tới hôm nay lễ nghĩa chính là điều mà ông cha ta muốn khuyên nhủ con cháu, phải