Đề bài: Phân tích bài thơ “Sang thu” của tác giả Hữu Thỉnh  Bài làm Hữu Thỉnh là một nhà thơ có phong cách thơ giản dị nhưng vô cùng độc đáo trong thời kỳ văn học