Đề bài: Cảm nhận về “Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê” của Hạ Tri Chương Bài làm Nhà thơ Hạ Trị Chương là một nhà thơ lập nghiệp xa quê từ kh còn nhỏ nên